داستان ما
ما در طول عمر خود با انجام فعالیت‌های پژوهشی و با اتکاء به توان نیروهای متخصص خود در زمینه خودرو،بومی‌سازی و تولید قطعات الکترونیک و همچنین توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزای و سخت‌افزاری، توانست محصولات پیشرفته‌ای از جمله دستگاه ردیاب خودرو، عیب‌یاب خودرو، اپلیکیشن کارینگ و سامانه مدیریت ناوگان کارینگ به مجموعه محصولات تولیدی شرکت اضافه شد.
کارینگ در سال ۱۳۹۸ موفق به دریافت مجوز دانش بنیان ازکارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای شده است.


تیم ما

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

سعید محمدی
مدیر اجرایی

شبکه‌های اجتماعی ما